Preços de Cubo Mágico

2x2, 4x4, 5x5, 6x6 e 7x7

2x2:

     

2x2 GAN 249 V2
R$ 75 unboxing

 

2x2 GAN 249
R$ 65 unboxing

 

 

5x5:

cubo 5x5 shengshou    

ShengShou (USADO!)
R$ 40 - vídeo

 

Yuxin Zhisheng Kylin (USADO!)
R$ 60 - unboxing

 

Moyu Meilong
R$ 60 - unboxing

6x6:

   

Zhisheng YuXin Kylin
R$ 130

 

Moyu MF6
R$ 80 - unboxing

 

MoYu Aoshi GTSM
R$ 195 - unboxing

7x7:

moyu aofu gt      

Moyu Aofu GT
R$ 185 - unboxing

 

Zcube cloud series
R$ 85 unboxing

 

 

 8x8:

       

MoFang JiaoShi MF8
R$ 155 - unboxing